Hans-Jörg Otto - wieloletni pasjonat golfa

Golf jest sportem dla każdego. I choć wymaga sprawności fizycznej oraz dobrej kondycji, to może go uprawiać zarówno 70-latek, jak i 10-latek, mężczyzna i kobieta. Jedni preferują zacisze siłowni czy fitness clubu, inni zaś wybierają dyscypliny uprawiane na świeżym powietrzu. Do tych ostatnich aktywności należy m.in. golf, sport nietuzinkowy, cieszący się coraz większą popularnością, ostatnimi czasy również wśród wielu Polaków. Golf nie jest już tylko sportem dla bogaczy. Stąd też wzięła się chęć prowadzenia przeze mnie działań mających na celu wspieranie rokujących golfistów jak również organizowanie prywatnych turniejów i działalność doradcza w tym zakresie. Golf jest dla mnie pasją i moim drugim życiem i między innymi dlatego postanowiłem powiązać te dwie rzeczy i przekuć pasję w biznes.
Golf – życie z rozmachem

Pole golfowe to przestrzeń, w której można również doskonale zaaranżować wydarzenie integracyjne dla klientów, partnerów biznesowych lub pracowników firm. Golf postrzegany jest jako sport indywidualny, jednak akademie i turnieje golfowe charakteryzują się dużym potencjałem integracyjnym i team-buildingowym. Sport ten w ostatnich latach stał się poważną alternatywą dla standardowych scenariuszy wyjazdów integracyjnych, świetnie wzbogacając i uzupełniając programy eventów firmowych. Stąd też narodził się pomysł prowadzenia działalności doradczej oraz organizowania turniejów golfowych. Współpracuję w tym zakresie ściśle z polem golfowym w Kalinowie, gdzie jestem Kapitanem i staram się na tyle na ile moje kontakty pozwalają rozpropagowywać grę w golfa oraz Kalinowe Pola zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Od dwóch lat współpracuję z Florianem Fritschem, PRO, który z powodzeniem wspina się coraz wyżej w rankingach najlepszych golfistów oraz europejskiej ligi golfa. Współpraca i partnerstwo, która przerodziły się w przyjaźń, w taki sposób mogę określić relację, która łączy mnie z Florianem…

Więcej o Florianie… http://flofritsch.de/

Poniżej galeria zdjęć Floriana z kilku zeszłorocznych turniejów...

Apartamenty

Wynajem apartamentów na polu golfowym

Za­do­wole­nie klientów jest dla nas prio­rytetem i do­pełnia­my wszel­kich starań aby ja­kość ofero­wanych usług przedkładała się zaw­sze na sa­tys­fakcję klientów. Świad­czymy usługi wy­naj­mu na naj­wyższym po­zio­mie zgod­nie ze stan­dar­dami za­wodowymi. Obsługujemy zarówno klientów in­dywidu­al­nych jak i fir­my i in­sty­tu­cje, które po­szukują luk­suso­wych apar­tamentów w cie­ka­wej i oryginal­nej loka­lizacji jaką jest Po­le Gol­fo­we w Ka­linowie.W na­szej ofer­cie po­sia­damy dwa apar­tamen­ty do wy­naj­mu zloka­lizowane na te­renie po­la gol­fo­we­go w Ka­linowie wy­kończone w wy­so­kim stan­dar­dzie spełniające ocze­ki­wania wy­ma­gających klientów.
Ser­decz­nie za­prasza­my do za­po­zna­nia się z ofertą oraz współpra­cy.
Więcej informacji na temat samych apartamentów znajdziecie Państwo w poniższych linkach.

Apartament Ronaldo - więcej informacji...

Apartament Vincent - więcej informacji...

RODO

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją sprzedaży i dystrybucji naszych towarów i usług jak i samych kontaktów poprzez naszą stronę WWW.

Klauzula informacyjna RODO

Aktualności

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - 25.05.2018

Od 25 maja 2018 roku wszystkie firmy przechowujące i przetwarzające dane osobowe będą musiały dostosować się do jednolitych regulacji w sprawie ochrony tych danych.

więcej…
Kalinowo Invitational 2 - jedyny taki turniej PRO-AM (10-12.08.2017)

Turniej PRO-AM czyli wspólna gra zawodowców z amatorami to pomysł bardzo prosty, ale jakże ciekawy i interesujący. Amatorzy mają okazję zgrać w jednej drużynie z zawodnikiem PRO i zmierzyć się na polu golfowym z innymi drużynami prowadzonymi przez zawodowców oraz podpatrywać ich grę.

więcej…
Turniej Kalinowo Invitational 29-31.07.2016

SOKUL CONSULTING miał okazję być jednym ze sponsorów turnieju Kalinowo Invitational, był to pierwszy turniej Pro-Am organizowany w Kalinowie. 12 PRO z trzech krajów grający na co dzień w : European Tour, Challange Tour, CzechOne Tour, Pro Golf Tour, Lotos PGA Polska Tour, zaszczyciło nasz turniej swoją obecnością.

więcej…
SOKUL CONSULTING na stronie GOLF.DE

Nasze logo oraz link do strony SOKUL CONSULTING pojawiły się na łamach jednego z najbardziej znanych portali golfowych GOLF.DE. Jest to dla nas zaszczyt, że znaleźliśmy się w tak doborowym gronie…

więcej…

SOKUL CONSULTING Hans-Jörg Otto

ul. Golfowa 16, Kalinowo k/Niesulic
66-213 Skąpe
NIP 766-176-81-44
email: info@sokul-consulting.com

Formularz kontaktowy